CEO tại Vân Tay Media, GOHA

Blog cá nhân của Kiều Hải Yến

Nơi những chiêm nghiệm được đọng lại, nơi trải nghiệm quản trị, kinh doanh được đúc kết, nơi ý tưởng được kết nối và hiện thực hoá.

Một cơ thể không đau, một tinh thần không loạn là chân hạnh phúc – Thu Giang Nguyễn Duy Cần

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copyright 2024 © Kiều Hải Yến